UA-55403804-1

tekniska

 

 

TEKNISKA HJÄLPMEDEL

De tekniska hjälpmedlen som översättaren kan använda sig av blir allt bättre men ännu återstår en hel del utvecklingsarbete innan maskinerna kan hantera ett språk fullt ut. Men rätt använd utgör dagens teknik ett mycket gott stöd i översättningsarbetet och leder till högre kvalitet och lägre priser.

 

ÅTERANVÄNDNING AV TIDIGARE ÖVERSÄTTNINGAR

Generellt sparar vi allt material som tillhör en översättning, både det som levereras till kunden och arbetsunderlagen. De flesta översättningarna sparas i databaser i form av parvisa fraser i kombinationen källtext-översättning för att lättare kunna återanvändas av översättarna. Återanvändning av tidigare översättningar skapar en situation som alla parter vinner på där fördelarna är lägre pris, kortare leveranstid och kontinuitet i terminologin.