UA-55403804-1


faces-64166_640

 

 

ÖVERSÄTTNINGAR TILL FLERA SPRÅK

Tack vare vårt nätverk av översättare och samarbetspartners kan vi hantera de flesta språk och språkkombinationer. Vanligast är att vi översätter från engelska till andra språk. Det goda samarbetet inom nätverket har med åren lett till att multiöversättningar –  samtidig översättning till flera språk blivit lite av en specialitet för oss.

 

BRA KÄLLMATERIAL GER BRA ÖVERSÄTTNING

För att en översättning ska bli riktigt bra krävs ett bra källmaterial, framför allt vid multiöversättningar. Ett fel i källmaterialet förs automatiskt vidare till alla de språk som översättningen omfattar. En granskning av källmaterialet minskar därför behovet av senare korrigeringar och sparar därmed både tid och extra arbete. Granskningen av det engelska källmaterialet görs på vårt kontor i Nottingham som även hanterar översättningarna till engelska.

 

ENGELSKA

Engelskans ställning som världsspråk har stärkts kraftigt under det senaste decenniet och behärskas idag som källspråk av i stort sett samtliga översättare runt om i världen. Urvalet av översättare med rätt fackkunskaper och kompetens blir därmed betydligt större när engelska är källspråk än vid översättning från andra språk, till exempel svenska. På vårt kontor i Nottingham kontrollerar vi språkkvaliteten i den engelska källtexten innan vi skickar ut den för översättning.

 

KORREKTURLÄSNING

I vårt översättningsarbete ingår genomgång och korrekturläsning av de översatta texterna. Korrekturläsaren är en annan person än den som översatt texten.