UA-55403804-1

layout

 

 

FÄRDIG LAYOUT

Det finns mycket att vinna på att få de översatta texterna i färdig layout, granskade och klara att användas. Vi kan integrera layoutarbetet i översättningsprocessen och i många fall använda konverteringsprogram och därmed spara både tid och pengar.

 

Tanken är att du som kund ska behöva lägga så lite tid som möjligt på att granska och korrigera det översatta materialet i den färdiga layouten.

 

VOLYMEN FÖRÄNDRAS VID ÖVERSÄTTNING

Ett känt fenomen är att textvolymen förändras vid översättning. Den ökar till exempel med cirka 15 procent vid översättning från svenska till engelska. Det leder till att layouten i de flesta fall påverkas och att den översatta texten behöver anpassas.

 

TECKENSNITT, AVSTAVNINGAR OCH RADBRYTNINGAR

Många språk innehåller nationella tecken, i svenskan har vi till exempel å, ä och ö. Teckensnittet i originalet kan inte alltid hantera alla nationella tecken i de språk som texten översätts till. Även om rätt språkinställning är vald i programmet kan avstavningar och radbrytningar bli felaktiga.

 

SLUTLIG GRANSKNING

Den slutliga granskningen av den färdiga layouten görs i PDF-format av översättare som kan språket. Vi upptäcker och åtgärdar fel i bland annat avstavningar och radbrytningar. Fel som kan vara svåra att upptäcka för någon som inte till fullo behärskar språket.